Malengo yamefikiwa au yapo sambamba
Kuna maendeleo ila jitihada inahitajika
Nje ya malengo
Haihusiki
Hakuna takwimu
Ongezeko toka taarifa iliyopita
Punguo toka taarifa iliyopita

Country indicators

Uwepo wa vimelea miongoni mwa watoto wenye umri kati ya miezi 6-59 wenye maambukizo ya ugonjwa wa malaria
Asilimia ya watu waliolala ndani ya chandarua chenye kiatilifu usiku wa kuamkia siku ya tathmini
Asilimia ya nyumba/vyumba vilivyolengwa na hatimaye kupuliziwa kiatilifu ndani ya miezi 12 iliyopita
Asilimia watoto wenye umri wa miezi 6-59 walioshukiwa kuwa na malaria na kupimwa kwa kipimo cha utambuzi cha haraka
Asilimia ya watu waliokiri kusikia au kuona ujumbe kuhusu ugonjwa wa malaria
Asilimia ya watu wanaofahamu mbinu za kukabiliana na ugonjwa wa malaria
Asilimia ya maeneo ya tathmini ya stadi za wadudu yaliyotoa taarifa
Asilimia ya maeneo elekezi yenye kutoa taarifa za ufanisi za mbu wenye usugu wa viatilifu
7%
52%
95%
43%
84%
87%
80%
100%

Scorecard

Region
Mnyambulisho wa mbinu za kudhibiti mbu wanaoambukiza malaria
Utambuzi wa malaria, matibabu, tiba za kinga na chanjo
Ufuatiliaji, usimamizi na tathmini
Uzito wa ugonjwa
Region
Asilimia ya wanawake waliopatiwa vyandarua vyenye kiatilifu cha kudumu walipotembelea kwa mara ya kwanza huduma ya afya ya wajawazito
Asilimia ya watoto wachanga waliopatiwa vyandarua vyenye dawa ya kudumu wakati wa chanjo ya surua na rubella
Asilimiaya wanawake wajawazito waliopatiwa japo dozi 3 za dawa za kukinga malaria wakati wa mahudhurio ya huduma ya afya ya wa wajawazito
Jumla ya vipimo vya malaria kati ya idadi ya wagonjwa wanaofika kutibiwa na kuondoka
Uwiano katii ya dawa za malaria zilizotolewa na utambuzi wa malaria
Asilimia ya vituo vya afya vinavyotoa taarifa za kuishiwa dawa zote za malaria
Asilimia ya wanawake wajawazito waliopimwa malaria katika huduma ya afya ya wajawazito
Kiwango cha watu waliopatikana na malaria kati ya wote waliopimwa
Kiwango cha wanawake wajawazito waliopatikana na malaria kati ya wanawake wajawazito walipotembelea kwa mara ya kwanza huduma ya afya ya wajawazito
Uwepo wa malaria kati ya watu 1000
Asilimia ya utambuzi wa ugonjwa wa malaria kati ya jumla ya mahudhurio ya wagonjwa wanaofika kutibiwa na kuondoka
Asilimia ya vifo vilivyotokana na ugonjwa wa malaria kati ya vifo vyote vya wagonjwa wandani
Kiwango cha vifo vya malaria
Asilimia ya matukio yaliyothibitishwa kuwa malaria kati ya wagonjwa walio chini ya umri wa miaka 5 wanaoudhuria matibabu na kuondoka
Asilimia ya matukio yaliyothibitishwa kuwa ni ya malaria kati ya jumla ya waliolazwa
Tanzania
94
85
67
47
3.0
1
98
22
7
69
10
4.3
0.50
13
13
Arusha
93
85
60
17
5.0
1
99
2
0
3
0
0
2
Dar es Salaam
85
62
94
36
2.0
2
100
4
1
22
2
0.5
0.30
1
4
Dodoma
95
89
75
29
3.0
1
99
7
1
11
2
0.9
0.30
2
5
Geita
94
88
41
72
4.0
2
98
30
15
90
22
19.7
1.10
25
26
Iringa
98
93
75
23
2.0
1
98
9
1
14
2
0.5
0.20
1
3
Kagera
96
88
74
69
3.0
2
100
30
8
84
20
13.3
0.70
25
21
Katavi
100
72
60
60
3.0
100
21
9
42
11
5.9
0.70
10
19
Kigoma
96
93
68
58
2.0
2
97
36
8
117
20
4.0
0.40
17
21
Kilimanjaro
98
81
83
19
3.0
1
99
1
0
2
0
0.40
0
1
Lindi
100
100
78
66
3.0
0
100
48
19
330
30
6.1
0.50
31
25
Manyara
95
87
65
29
3.0
2
99
4
0
3
1
0.9
0.90
0
1
Mara
92
81
64
72
1.0
1
98
28
11
87
19
8.8
0.30
24
27
Mbeya
95
85
71
36
2.0
2
98
18
4
36
6
0.8
0.10
7
11
Morogoro
97
92
81
56
2.0
1
100
22
11
85
12
6.2
0.50
16
18
Mtwara
99
105
69
65
8.0
1
100
42
17
240
27
6.7
0.50
32
24
Mwanza
92
81
67
57
1.0
1
98
19
7
55
10
6.0
0.50
13
10
Njombe
93
89
68
21
1.0
2
97
11
2
16
2
0.5
0.30
3
3
Pwani
93
85
65
61
2.0
1
105
23
6
148
13
1.2
0.10
16
12
Rukwa
95
85
73
62
9.0
1
100
29
6
67
17
12.5
1.40
17
18
Ruvuma
100
99
82
55
1.0
0
100
31
10
139
17
7.7
0.30
21
16
Shinyanga
93
83
52
72
5.0
1
97
30
14
84
20
11.9
0.60
22
23
Simiyu
98
93
79
67
2.0
1
99
22
5
36
14
20.0
0.90
14
19
Singida
93
94
47
34
3.0
0
96
11
4
16
3
5.5
1.70
3
9
Songwe
90
79
63
37
3.0
2
93
17
2
21
6
0.30
5
11
Tabora
92
91
39
61
5.0
1
87
37
11
104
24
3.3
0.20
28
28
Tanga
89
76
73
62
2.0
0
97
22
6
97
13
3.8
0.80
15
12
Source:
DHIS2
DHIS2
DHIS2
DHIS2
DHIS2
DHIS2
DHIS2
DHIS2
DHIS2
DHIS2
DHIS2
DHIS2
DHIS2
DHIS2
DHIS2